Familiebilder

  • 45 minutter
  • 2750
  • Valgfri lokasjon utendørs

Tjenestebeskrivelse

Prisen dekker fotografering, redigering og levering av digitale bildefiler. Eventuelle reisekostnader må betales utenom.

Kontaktinformasjon

ida_hoie@hotmail.com